0

Jump Twist

Popis produktu

POSTAVENIE:

Stoj spojný, vzpriamený. Paže v upažení a jedna v lakti pokrčená

POHYB:

Zo základného postavenia mierne pokrčte kolená, odrazte sa od podložky a kolená vyrotujte opačnej strany (strana paže pokrčenej v lakti). S pohybom kolien vymeňte paže (vystretá sa pokrčí a opačne).

CIEĽ:

Kardio

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoručky
Jednoduché