0

Koručuliar

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený

POHYB:

Úskok do strany, výpad vzad, vystretá horná končatina, tá sa dotýka diagonálne ku dolnej končatine o podložku.

CIEĽ:

Kvadriceps, sedacie svalstvo, kardio

Vybavenie: 
Bez náčinia
Pokročilé