0

Mŕtvy ťah na jednej nohe

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený, postavenie na šírku panvy, jednoručky sú uchopené vo vystretých pažiach.

POHYB:

Postupne sa predkláňajte spolu s vystretou zadnou nohou (špička smeruje k zemi).Zachovajte rovinu hlava hlava-chrbtica-bedro-koleno-päta. Paže s jednoručkami sú počas cvičenia spustené a vystreté. Hlava je v predĺžení chrbtice. Zastavte a zastabilizujte pohyb, ak bude trup s dolnou končatinou rovnobežne so zemou. Následne sa vráťte späť.

TIP:

Oporná dolná končatina je mierne pokrčená v kolene. Počas cvičenia špička stále smeruje k zemi (zabraňuje sa prílišnému vytočeniu panvy do strany)

CIEĽ:

Stabilita hamstringov, sedacie svalsvo, core

 

Vybavenie: 
Jednoručky
Pokročilé