0

Strečing Tricepsu

Popis produktu

Postavenie: 

V stoji  alebo v sede pokrčte pažu v lakti a dajte ju za hlavu. Ruka by sa mala dotýkať lopatky.

Pohyb:

Druhou rukou uchopte  pokrčený lakeť, vydýchnite a tačte lakeť za hlavou dole. 

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché