0

Superman

Popis produktu

POLOHA:

Ľah na bruchu. Horné končatiny vzpažené, dolné vystreté prepnuté v špičkách.

POHYB:

Súhlasne zdvihnite paže a nohy od podložky (niekoľko cm.) a uvoľnite

TIP:

Nádych pred zdvihnutím končatín. V tejto polohe spevnite brušné svalstvo (tvorí podporu pre chrbticu)

CIEĽ:

Core

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Jednoduché