0

Zadný výpad a vysoký kop

Popis produktu

POLOHA:

Stoj vzpriamený na šírku panvy, paže v lakti pokrčené a vzopnuté dohromady vpred.

POHYB:

Zo základnej polohy výkrok vzad, končatina klesá k zemi s ľahkým dotykom kolena o podložku. Následne sa vráťte do základej polohy a vykonajte kop vpred

TIP:

Ak pri výpade vzad strácate stabilitu, postavte sa širšie

CIEĽ:

Zamerané na sedacie svalstvo, kvadricepsy, flexory panvy

 

Vybavenie: 
Bez náčinia
Pokročilé